Prusy
Strona główna > Prusy > Miasta
 Iława
   Historia
   Pocztówki
   
   Ogrodzieniec
   Kamieniec
   Gardzień
   Gubławki
   Bałoszyce
   Jaśkowo
   Szymbark i Via Regia
   Kościół gotycki
   Januszewo
 
 Co nowego
 Linki
 Książki i filmy
 
 Szukaj

English version
English version
 
Deutsche Version
Deutsche Version
 

Idź: Do góry Do tyłu Do przodu

   Wiesław Niesiobędzki
   Wszelkie prawa zastrzeżone.
   Tekst zamieszczony za zgodą autora.

Szymbark, Kamionka, płw. Poganka nad jez. Silm i Via Regia

    Pośród lasów ciągnących się od Iławy do Szymbarku znajdziemy jezioro o tajemniczej nazwie Silm, jego wody oblewają porośnięte lasem wysokie i strome brzegi półwyspu Kesselberg, na którym przed wiekami był wczesnośredniowieczny pruski gród o nazwie Poganka. Gród stał na majdanie w kształcie owalu o długości 90 m. i był chroniony wałem ziemnym o szerokości od 15 do 25 m i wysokości dochodzącej do 25 m, dostępu do grodu bronił też gęsty las i zdradliwe bagna.

    Na zachód od Jeziora Silm, w odległości nie większej jak 1 km leży równie piękne i tajemnicze Jezioro Szymbarskie, pomiędzy tymi dwoma jeziorami znajdziemy starożytną wieś Kamionka, która w czasach pruskich nosiła nazwę Protest.Tu krzyżowały się ważne trakty komunikacyjne łączące w okresie zakonu krzyżackiego Iławę z Szymbarkiem, Dzierzgoniem i Kisielicami. W dokumentach z 1302 roku wieś Kamionka i Jezioro Silm wymienione są jako miejscowości leżące na trakcie zwanym „Via-Regia” – Droga Królewska, która wiodła przez nieprzebyte tutejsze lasy wzdłuż wybrzeża Jezioraka, na północ ku wybrzeżom Bałtyku, przechodziła między innymi przez dzisiejsze Siemiany i Solniki. Podczas badań archeologicznych prowadzonych na początku XX wieku znaleziono w okolicach Kamionki pochodzącą z IX wieku monetę arabską. Na polach koło Kamionki podczas wojny 13-letniej miała rozegrać się bitwa. W bitwie tej iławianie przy pomocy załogi krzyżackiej stacjonującej na zamku w Szymbarku, rozgromili dowodzony przez Tristrama z Workacza oddział najemników czeskich pozostających na żołdzie króla Polski, okupujących Iławę i łupiących bez litości całą okolicę.

    W epoce przedkrzyżackiej, grody zbudowane przez Prusów na linii Szymbark, Kamionka, Kesselberg, Wielka Żuława, ujście Iławki, zat. Adlerwinkiel na Jeziorze Dół, wysepka na Jeziorze Radomno i w Sampławie mogły tworzyć jednolity system obronny plemion pruskich stale wojujących z sąsiednim Mazowszem i Polską. Najkrótsza droga z Iławy do ruin średniowiecznej warowni w Szymbarku zbudowanej w XIV wieku przez Jana ze Skarlina prepozyta kapituły Pomezanii, wiedzie przez las zaczynający się zaraz za miastem na rozwidleniu szos do Kisielic i Susza. Las otacza wielkiej urody leśne jezioro o staropruskiej nazwie Silm, sięgające swym zachodnim brzegiem opłotków starej pruskiej wsi Kamionka noszącej dawniej nazwę Protest oraz Steindorf. Droga nzanotowana w dziejach jako Via Regia biegnie przez wieś i dalej wzdłuż brzegów Jeziora Szymbarskiego, aż do Szymbarku. Tu na północno – zachodnim krańcu jeziora znajdziemy majestatyczne ruiny XIV wiecznej warowni kapituły biskupa Pomezanii. Zamek w Szymbarku był największą po Malborku warownią krzyżacką i jest do dzisiaj największą tego typu budową w regionie Warmii i Mazur.

    Warownia zbudowana została poprzez obudowanie murami naturalnego wzgórza, na którym w czasach przedkrzyżackich stał drewniany i otoczony palisadą oraz rowem z wodą – gród wodza plemienia pruskiego. Wieże środkowe ściany północnej nigdy nie zostały wykończone i miały jedynie fundamenty oraz kilkumetrowej wysokości cokoły.

    Okrągła wieża północno-zachodnia pełniła od początku funkcje gdaniska (wychodka). W przyziemiu wieży zwanej wieżą zegarową była kaplica i loch sprawujący funkcję zamkowego więzienia.

    W skrzydle zachodnim zamku znajdował się późnośredniowieczny refektarz. Dostępu do zamku od strony wschodniej broniła fosa i grobla połączona z mostem zwodzonym oraz trójłukowe przedbramie zdobione herbem Finckensteinów, nad łukiem środkowym widniał nieistniejący dzisiaj napis o dacie budowy i budowniczym zamku. Do zamku wchodziło się poprzez ciężką i nabijaną grubymi żelaznymi gwoździami bramę wykonaną z dębowych bali. Za bramą wewnątrz murów był dziedziniec zamkowy, z którego wchodziło się na parter i stamtąd do mieszczących się na trzecim piętrze sal i komnat. Sale i komnaty mieszkalne miały okna umieszczone na wysokości 15 m. ponad fundamentami. Każdy obcy przybysz na długo przedtem zanim zbliżył się do zamku był obserwowany nie tylko z okien, ale też z otworów strzelniczych umieszczonych w wieżach narożnych. Wieże narożne były tak przemyślnie zbudowane, że umożliwiały obserwację na wszystkie strony. Dołem miały kształt kwadratu a wyżej kilka metrów nad fundamentami przybierały kształt sześcio i ośmiokątów. Taka konstrukcja warowni sprawiała, że w czasie, gdy most zwodzony był podniesiony zamek był nie do zdobycia. Zamek był otoczony parkiem, aleje parku ciągnęły się wzdłuż rzeki Osy i jeziora Szymbarskiego.

    Do budowy warowni w typowo gotyckim miał przystąpić w 1386 roku prepozyt Henryk ze Skarlina, o czym informował istniejący jeszcze do początku lat 60-ych, majuskułowy napis w języku łacińskim złożony z ceramicznych płytek, umieszczony w portalu wieży bramnej zamku: „HEC PORTA CONSTRUCTA EST ANNO DOMINI MCCCLXXXVI TEMPORE FRATRIS HENRICI DE SCARLIN PREPOSITII.” Datę rozpoczęcia budowy zamku inaczej wyznacza J. Kaufmann w swej „Historii Powiatu Susz”, Kwidzyń 1927, powołując się na: Landtafel, Henebergera s. 428 i Toepena, Historische Geographie, s. 179 oraz Baczko, Handbuch der Geschichte und Erdbeschreibung Preusens, str. 428, autor ten uważa, iż zamek mógł być zbudowany już w 1301 roku lub w 1311 roku. Zachowana do 1945 roku całość budowli powstawała na przestrzeni wieków od XIV do XVIII. Najpierw w wieku XIV zbudowana została forteca zajmująca południowo-zachodnie skrzydło zamku, potem w wieku XV rozbudowano zachodnią linię murów. Po zmianie właściciela, gdy po 1525 roku zamek stał się własnością biskupa Poimezanii Teofila von Polentz, rozbudowane zostało skrzydło wschodnie. Kolejni właściciele zamku, Finck von Finckensteinowie należący do najznakomitszej pruskiej arystokracji, rozbudowywali dziedziniec oraz wnętrza zamku tak, tak by surową gotycką fortecę dostosować do potrzeb magnackiej rezydencji.

    Obok zamku istniała wioska, w niej była karczma i młyn oraz kuźnia, w której mieścił się także warsztat dworskiego stelmacha.

    Dokument z roku 1378 podaje, że w czasie wojny trzynastoletniej wieś i zamek uległy zniszczeniu a istniejącą we wsi karczmę spalono. Kolejny dokument datowany na rok 1477 informuje, że najstarsze połączenie drogowe wybudowane zostało tutaj w 1378 roku i wiodło z Gardzienia przez Starzykowo i Chełmżycę do Szymbarka. Odcinek tej drogi z Szymbarka do szosy suskiej obsadzony dwieście lat temu sosnami nosi nazwę Alei Napoleona, ponieważ jak niesie wieść, w swoim czasie lubił przechadzać się tą drogą cesarz Francuzów Napoleon.

    Po 1525 roku zamek i dobra szymbarskie w skład, których wchodziły folwarki: Gardzień, Szczepkowo, Segnowy, Kamionka oraz Ząbrowo, stanowiły własność dotychczasowego biskupa Pomezanii Teofila von Polenz. Od rodziny Polenzów Szymbark przeszedł w ręce rodziny Eulenburgów zaś w roku 1709 zamek w Szymbarku wraz z całością dóbr o powierzchni 6.900 Ha, w tym 3.900 ha lasów i 1.100 ha jezior kupili Finck von Finckensteinowie. W roku 1785 wieś Szymbark leżąca u podnóża zamku, z młynem i karczmą liczyła 39 dymów chłopskich. W roku 1817 w Szymbarku mieszkało 265 osób, w roku 1939 liczba mieszkańców wioski wzrosła do 305 osób. W roku 1945 wieś została spustoszona zaś sam zamek został spalony i splądrowany przez wojska radzieckie.

    Niedaleko Szymbarku na wzgórzu obok drogi do Ząbrowa znajduje się porośnięty lasem, zaniedbany cmentarz rodowy szymbarskiej linii von Finckensteinów. Spoczywa na nim czterech w linii prostej Konradów Finck von Finckenstein oraz Getruda i Agnes matka i córka Finckensteinów.
Wiesław Niesiobędzki


Idź: Do góry Do tyłu Do przodu


Copyright © 2001-2009 Marek Januszewski. All rights reserved.

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Cheap and
reliable web hosting